Panahon ng pagdating ng kastila


31-Dec-2018 11:55

panahon ng pagdating ng kastila-70

Penis sex chat

Bago pa man napasailalim ang Pilipinas sa Imperyal Espanya meron nang natatanging mga kultura at mga wika ang bansa. Pero madalas ang interaksyon ng mga tao di lang sa kapwa Filipino kundi pati sa mga banyaga.

Madalas silang nagkakalakal pero minsan nakikipagdigma din sila. Ayon sa mga historians kung medyo natagalan lang ang mga Kastila sa pagdating, maaring nakabuo ang mga ninuno natin ng sariling nasyon at wika.

Meron ding mga epiko, alamat, kaalamang bayan, paniniwalang espiritwal. Noong nasakop na ang mga ninuno natin, malaki ang kampanya na ginawa ng mga Kastila para burahin ang sinangunang kultura.

Pinagsusunog nila ang karamihan sa mga ‘documents’ sa Alibata. Isa sa mga polisiya ng mga Kastila para mapanatiling watak-watak ang mga Filipino ay ang hindi pagturo ng wikang Espanyol.

Sa halip, sila ang nag-aral ng mga wika sa kapuluan.

Natakot sila na dahil sa isang common na wika, maaring magorganisa ang mga Indio laban sa kanila.

Kapag nangyari na ito, magiging mamayang Kastila ang mga Filipino at kasama na dito ang mga karapatan at representasyon sa Cortez.

Binuo nila ang La Solaridaridad, ang peryodiko na naglalaman ng mga artikulong tumatalakay sa reporma sa Pilipinas. Hindi nagtagumpay ang Kilusang Propaganda sa maraming dahilan kabilang na ang kakulangan ng kasangkapan at pagaaway-away ng mga ilustrado.Sa panahon ng pananakop, ipinakatanggi-tanggi ng mga frayle na matutunan ng mga Filipino ang Kastila. Sa pagdating ng kapayapaan matapos ang mga paglalaban, ang ginawa nga ba natin ay tulad ng bukas na pinag-alayan ng buhay ng ating mga bayani – ang pagsasama-samang kilos upang.… continue reading »


Read more